Short Story

Tyttöjen Tila toiminta tavoittaa vuositasolla n. 1500 eri-ikäistä tyttöä ja nuorta naista niin Vantaalla kuin Lappeenrannassa. Lähituki tytöille, eli jalkautuva sukupuolisensitiviinen ja tyttöerityinen työ tarjoaa turvallisen tilan, joka mahdollistaa sosiaalisten taitojen kehittymisen, ystävyyssuhteiden rakentumisen, yksinäisyyden vähentymisen ja oman hyvinvoinnin ja jaksamisen parantumisen. Tyttötyö edistää tyttöjen jaksamista arjessa mahdollistaen ennalta ehkäisevän tuen mm. koulussa jaksamiseen sekä ahdistukseen, masennukseen ja yksinäisyyteen.

Tulossa! Nicehearts ry: Lähituki tytöille

by Nicehearts ry

 • 58 000,00 

  Funding Goal
 • 0,00 

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Goal

  Campaign End Method
Raised Percent :
0%
Minimum amount is €10 Maximum amount is €500
Vantaa, Finland

Jalkautuvassa työssä mennään nuorten luo, sillä kaikki eivät kykene tai uskalla matkustaa Tyttöjen Tilaan.

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Jalkautuvan ryhmätoiminnan (esim. koulussa) kautta opitaan sosiaalista kanssakäymistä ja toisten huomioonottamista ja arvostamista. Eri kulttuurit ja erilaiset tytöt kohtaavat luotettavassa ympäristössä ja suvaitsevaisuus lisääntyy yhdenvertaisen toiminnan kautta. Monella suomen kieli ja sosiaaliset taidot, vuorovaikutustaidot sekä erilaiset tekemiseen ja harrastamiseen liittyvät taidot ja tiedot vahvistuvat.

Tyttöryhmät lisäävät ryhmässä toimimisen edellytyksiä ja keskittymistä. Eri-ikäiset ja eri-kulttuuriset tytöt luovat keskinäisiä ystävyyssuhteita, tutustuvat toistensa kulttuureihin ja tapoihin, oppivat tasa-arvon, yhteisöllisyyden ja moninaisuuden arvoista.

Jalkautuvan koulutyön kautta vaikutetaan tyttöjen oppimisvalmiuksien vahvistumiseen ja jaksamiseen koulussa. Oppimistulokset paranevat, kouluviihtyvyys kasvaa, koulutuksellinen jatkopolku vahvistuu ja tytöt jatkavat opintoja toiselle asteelle. Jalkautuvan työn kautta myös kohdataan tyttöjä heidän jokapäiväisen arjen ympärillä siellä missä he jo viettävät aikaansa ja tuodaan toiminta kohderyhmää lähelle. Kasvatuksellinen yhteistyö koulujen oppilashuollon kanssa vahvistaa varhaisen tuen tarjoamista tukea tarvitseville tytöille.

Vaikuttavuus lukuina:

Tyttöjen Tila toiminta tavoittaa vuositasolla n. 1500 eri-ikäistä tyttöä ja nuorta naista (henkilöä) niin Vantaalla kuin Lappeenrannassa. Toiminnan avulla ehkäistään syrjäytymistä. Vantaalla Tyttöjen Tila toiminnassa on tällä hetkellä 3 palkattua henkilöä ja Lappeenrannassa 3, tarve uusien työntekijöiden palkkaamiselle on suuri, sillä avun tarvitsijoiden määrä on kasvussa.

Syrjäytyminen on yhteiskunnan ulkopuolelle ajautumista ilman sosiaalisia suhteita ja yhteisöön kuulumista. Ennaltaehkäisyn hyödyt:

■ Yksi syrjäytynyt nuori maksaa 20.000€/vuosi

■ Suomessa syrjäytymisen kustannukset ovat vuositasolla n. 2,1 miljardia €

■ 66% syrjäytyneistä on nuoria

 

Projektin kustannukset:

Keräyksen tarve yhteensä sisältäen rahankeräyksen järjestämisen kustannukset:

50 000€ + 8000 = 58 000€

 

Tällä summalla (50 000€) saadaan: 

■ yksi täysiaikainen työntekijä vuodeksi,

■ palkka,

■ sosiaalikulut ja matkakulut,

■ pieni määrä muita kuluja esim tarvikkeita ja tarjoiluja.

Tällä resurssilla (50 000€) Nicehearts ry pystyy järjestämään jalkautuvaa ryhmätoimintaa kolme-neljä kertaa viikossa eri kouluissa/kohtaamispaikoissa tarpeiden mukaisesti, johon nuoret sitoutuvat 10 kerraksi. Jokaisessa ryhmässä on n. 10 osallistujaa.

4 ryhmää (2 lukukaudessa) * 3 kertaa viikossa * 10 osallistujaa jokaisessa.

Tämän lisäksi järjestetään avointa toimintaa, joka tavoittaa vuositasolla n. 1000 tyttöä ja nuorta naista.

 

We Encourage kustannukset 16% sisältää:

■ rahankeräyksen järjestämisen kustannukset mm. markkinointi 10%

■ maksupalveluntarjoajan kustannukset 3%

■ lohkoketjun kustannukset 3%

Nicehearts ry – muutos on meissä

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Ehkäisemme syrjäytymistä vahvistamalla tyttöjen ja naisten osallistumismahdollisuuksia ja edistämällä jatkopolkujen sekä oman paikan löytymistä yhteiskunnassa. Kasvatamme ja koulutamme tytöistä ja naisista muutoksentekijöitä!

Niceheartsin arvoja ovat tasa-arvo, yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys ja ilo. Nicehearts ry:n toiminta luo pitkäkestoisia naisten keskinäisiä verkostoja ja edistää eri kulttuuristen ja eri-ikäisten kohtaamisia arjessa.

Nicehearts ry tekee vaikuttavaa työtä tyttöjen ja naisten aseman edistämiseksi. Yhdistyksen toiminta on saanut alkunsa tytöille suunnatusta nuorisotyöstä Vantaalla vuonna 2001 ja laajentunut sen jälkeen vaikuttavaksi tyttö- ja naistyöksi myös Espooseen, Helsinkiin ja Lappeenrantaan.

 

Rahankeräyslupa:
Vantaan Nicehearts ry LUVAN NRO: POL-2015-3985 Toimeenpanoaika- ja alue: xx.xx.2020-xx.xx.20xx koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tulossa! Nicehearts ry: Lähituki tytöille”