Pienkeräys

Ker√§tt√§v√§ summa max. 10.000‚ā¨

Hae pienkerääjäksi pilottiimme!

Pienkeräys on rahankeräys, jolla kerätään rajallinen määrä rahaa lyhyessä, rajoitetussa ajassa. Pienkeräyksen järjestäminen edellyttää ilmoituksen tekemistä poliisilaitokselle.

Pienkeräys lyhyesti:

 • pienker√§yksell√§ saa ker√§t√§ enint√§√§n 10.000 euroa
 • pienker√§ys voi kest√§√§ enint√§√§n 3 kk
 • pienker√§yksi√§ saa j√§rjest√§√§ enint√§√§n 2 krt kalenterivuodessa
 • pienker√§yksi√§ voivat j√§rjest√§√§ p√§√§asiassa samat tahot jotka voivat saada rahanker√§ysluvan
 • lis√§ksi pienker√§yksi√§ voivat j√§rjest√§√§ v√§hint√§√§n kolmen Suomessa pysyv√§sti asuvan 15 vuotta t√§ytt√§neen henkil√∂n muodostamat ryhm√§t, joiden j√§senist√§ v√§hint√§√§n yksi on t√§ysivaltainen (18 vuotta t√§ytt√§nyt henkil√∂, joka hallitsee itse√§√§n ja omaisuuttaan)
 • edellytt√§√§ ilmoituksen tekemist√§ poliisilaitokselle ja rahanker√§yslaissa s√§√§dettyjen edellytysten t√§yttymist√§.

Lue lisää pienkeräyksestä

Tee pienkeräysilmoitus poliisille

Pienkeräyksestä tehdään kirjallinen ilmoitus poliisilaitokselle vähintään viisi arkipäivää ennen pienkeräyksen aloittamista. Odota sen jälkeen, että poliisilaitos käsittelee ilmoituksen ja antaa sinulle pienkeräysnumeron. Poliisilaitos käsittelee pienkeräysilmoitukset viiden arkipäivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta. Autamme pilottikerääjiämme hakemuksen tekemisessä.  

Pienkeräystä ei saa aloittaa ilman poliisilaitoksen antamaa pienkeräysnumeroa!

Pienkeräysilmoituksessa on annettava seuraavat tiedot:

1)‚Äāpienker√§yksen j√§rjest√§j√§ sek√§ t√§m√§n tunnistetiedot ja yhteystiedot;

2)‚Äāpienker√§yksen j√§rjest√§j√§n lakis√§√§teiseen toimielimeen tai muuhun johtoon kuuluvat tai tosiasiallista p√§√§t√∂svaltaa k√§ytt√§v√§t henkil√∂t, jotka teht√§v√§ss√§√§n p√§√§tt√§v√§t rahanker√§yksen j√§rjest√§miseen liittyvist√§ asioista, ja heid√§n henkil√∂tunnuksensa, jos j√§rjest√§j√§ on yhteis√∂ tai s√§√§ti√∂;

3)‚Äāarvioitu ker√§ystuotto;

4)‚Äārahanker√§ysvarojen yksil√∂ity ensisijainen ja toissijainen k√§ytt√∂tarkoitus;

5)‚Äāarvioidut ker√§yskulut;

6)‚Äāpienker√§yksen j√§rjest√§misaika;

7)‚Äāpienker√§yksess√§ k√§ytett√§v√§t pankkitilit ja tilin k√§ytt√∂oikeuksia koskevat tiedot.

Voit lähettää pienkeräysilmoituksen poliisille joko postilla, sähköpostilla tai sähköisen asioinnin kautta.

Tutustu:

Lisää tietoa pienkeräysilmoituksesta

Pienkeräyksen järjestäjän velvollisuudet

UKK pienkeräys

Rahankeräyslaki

Pienkeräyksen markkinointi

Pienker√§ysilmoituksen tekemisen j√§lkeen on aika aloittaa markkinoinnin suunnittelu, jotta saadaan ker√§tty√§ tarvittavat varat. √Ąl√§ huoli, t√§ss√§ me autamme sinua.¬†

Tarvitsemme markkinointiin samat tiedot kuin poliisille tehtävässä ilmoituksessa. Autamme pilottikerjääjiä tarvittaessa myös poliisille tehtävän ilmoituksen kanssa. 

Heti, kun olet saanut pienkeräysnumeron voimme julkaista pienkeräyksen ja lähteä markkinoimaan sitä. 

Keräys valmis!

Onnistuneen keräyksen jälkeen haluamme palvella mahdollisimman hyvin rahaa antaneita lahjoittajia kertomalla miten heidän lahjoituksensa on auttanut. Myös poliisille on tehtävä pienkeräystilitys. 

Pienkeräystilitys

Käytä pienkeräyksellä kertyvät varat ilmoittamaasi ensisijaiseen käyttötarkoitukseen. Jos varojen käyttäminen ensisijaiseen käyttötarkoitukseen ei ole mahdollista, käytä varat toissijaiseen tarkoitukseen.

Pienkeräyksen järjestäjällä on tilitysvelvollisuus. Toimita pienkeräystilitys viimeistään kahden kuukauden kuluttua pienkeräyksen päättymisestä poliisilaitokselle.

Anna pienkeräystilityksessä ainakin seuraavat tiedot:

 • pienker√§yksen j√§rjest√§j√§
 • pienker√§yksen j√§rjest√§misaika
 • pienker√§yksen tuotto
 • pienker√§yksen j√§rjest√§misest√§ aiheutuneet ker√§yskulut eriteltyn√§
 • selvitys pienker√§yksell√§ kertyneiden varojen k√§yt√∂st√§.

Tutustu:

Pienkeräyksen järjestäjän velvollisuudet

we encourage järjestöille

Rahankeräys luvalla

Ker√§tt√§v√§ summa yli 10.000‚ā¨

Hae mukaan pilottiimme!

Autamme pilotoinnissa mukana olevaa rahankeräyksen järjestäjää rahankeräyskohteen idoinnissa, keräyksen suunnittelussa ja markkinoinnissa, sekä jälkitiedottamisessa ja -markkinoinnissa.

Kauttamme voidaan luoda erilaisia rahankeräyksen kohteita sekä ideoida myös järjestön tarpeen mukaan rahankeräyksen kohteita pienkerääjille, jotka voivat näin tukea keräyksillään järjestön toimintaa.

 

Rahankeräyksiin tarvitaan lupa

Rahanker√§ys yli 10.000‚ā¨ summille saadaan j√§rjest√§√§ vain, jos Poliisihallitus on my√∂nt√§nyt rahanker√§ysluvan. Pienker√§yksen j√§rjest√§miseen ei tarvita rahanker√§yslupaa, mutta siit√§ tulee tehd√§ ilmoitus poliisilaitokselle.

Rahankeräyslupaa haetaan kirjallisesti Poliisihallitukselta. Voit hakea rahankeräyslupaa joko paperilomakkeella tai sähköisesti poliisin sähköisessä asiointipalvelussa.

Huomioitavaa vanhoista rahankeräysluvista

Jos järjestölläsi on voimassa vanhan rahankeräyslain mukainen lupa, sovelletaan keräyksen järjestämiseen ja kerättyjen varojen käyttöön vanhan lain säännöksiä ja luvassa määrättyjä ehtoja.

Vanhan lain nojalla myönnetyt luvat ovat kaikki määräaikaisia. Vanhat luvat pysyvät voimassa lupaehdoissa määrättyyn päivään asti. Vanhalla luvalla kerättyjen varojen käytöstä raportoidaan tekemällä lupaehtojen mukaiset rahankeräystilitykset. Myös mahdolliset muutoshakemukset vanhoihin lupiin tehdään vanhan lain säännösten mukaisesti.  

Vanhassa laissa säädetään rahankeräyksen käytännön toimeenpanijasta, joka tässä tapauksessa olisi We Encourage. 

Tutustu:
Rahankeräysluvat

Keräyksen markkinointi

Rahanker√§yskohteen ideoinnin j√§lkeen on aika aloittaa markkinoinnin suunnittelu, jotta saadaan ker√§tty√§ tarvittavat varat. √Ąl√§ huoli, me autamme sinua.¬†

Tarvitsemme markkinointiin mahdollisimman tarkat tiedot keräyskohteesta: miksi ja mihin rahaa kerätään, millaista vaikuttavuutta kerättyjen varojen avulla arvioidaan saatavan jne. 

Kun olemme saaneet riittävät tiedot keräyskohteesta voimme lähteä markkinoimaan keräystä! 

Keräys valmis!

Onnistuneen keräyksen jälkeen haluamme palvella mahdollisimman hyvin rahaa antaneita lahjoittajia kertomalla miten heidän lahjoituksensa on auttanut.

Tämä toteutetaan jälkimarkkinoinnilla, jossa kerromme mitä rahoilla on tehty ja millaista vaikuttavuutta niiden avulla on saatu aikaan. 

Tilitysvelvollisuus

Vanhaan, ennen 1.3.2020 myönnettyyn määräaikaiseen rahankeräyslupaan liittyy aina tilitysvelvollisuus. Tee tilitykset ja vuosi-ilmoitukset oma-aloitteisesti oikeaan määräpäivään mennessä luvan myöntäneelle taholle.

Vuosi-ilmoitusvelvollisuus

Lähetä toistaiseksi voimassa oleviin rahankeräyslupiin liittyvät vuosi-ilmoitukset suomen tai ruotsin kielellä Poliisihallitukselle joko postitse, sähköpostitse tai poliisin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Vanhojen rahankeräyslupien tilitysasioissa lupaviranomainen on joko Poliisihallitus tai paikallinen poliisilaitos: Jos luvan on myöntänyt Poliisihallitus, tehdään tilitykset Poliisihallitukselle, ja jos luvan on myöntänyt poliisilaitos, toimitetaan tilitykset kyseiselle poliisilaitokselle. Lähetä tilitykset suomen- tai ruotsinkielisenä joko postia tai sähköpostia käyttäen. Vanhojen rahankeräyslupien tilityksiä ei voi antaa sähköisen asiointipalvelun kautta.

Tutustu:

Tilitysvelvollisuus

Vuosi-ilmoitusvelvollisuus

Mikä on We Encourage?

We Encourage on palveluntarjoaja, joka luo ekosysteemin lahjoittajien, pienkerääjien, järjestöjen ja tietenkin tyttöjen ja naisten välillä. Palveluidemme avulla järjestöt ja pienkerääjät voivat kerätä varoja tehokkaasti tyttöjen ja naisten voimaannuttamiseen. Liiketoimintamallimme on palkkiopohjainen. Tarjoamme yhteisön ja paikan seurata keräyskohdetta, johon olet lahjoittanut rahaa. Otamme ennalta määrätyn prosenttiosuuden lahjoituksesta. Kumppanuus Charity Wall teknologiayrityksen kanssa mahdollistaa lohkoketjuteknologian avulla lahjoitusten läpinäkvyyden ja seurannan.

Charity Wall

Lohkoketjuteknologia

We Encouragen yhteistyö Charity Wallin kanssa mahdollistaa läpinäkyvän ja jäljitettävän lahjoitusprosessin lohkoketjuteknologian avulla. Charity Wall on työkalu, joka lohkoketjuteknologian kautta jäljittää ja todentaa lahjoitusten tarkoituksenmukaisen käytön: lahjoittajat voivat seurata, kommentoida ja varmentaa yhtäjaksoisesti keräyskohteiden kehitystyön vaiheita. Työkalun kautta syntyvän luottamuksen myötä lisääntyvät lahjoitukset kohteisiin, joissa varmuus läpinäkyvyyteen on itseisarvo ja lahjoitukset päätyvät todennetusti keräyskohteisiin. Charity Wallin työkalu tarjoaa mahdollisuuden jäljittää voittoa tavoittelemattomien järhestöjen toiminta sekä julkistaa keräykseen liittyvä dokumentaatio. Työkalun avulla voimme seurata rahavirtoja lahjoitusprosessiin osallistuvien kesken tavalla, joka huolehtii läpinäkyvyydestä kaikkien hyväntekijöiden kohdalla.