A cause idea to support single parents//Pienkeräysidea yksinhuoltajien auttamiseksi

In English below! 

Olemme vasta alussa tulevan pandemian suhteen ja jo nyt on näkyvissä miten vakavia seurauksia tästä maailmanlaajuisesta pandemiasta seuraa. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat esimerkiksi yksinhuoltajat, etenkin sairaanhoitajat, joilla tulee olemaan vaikeuksia muun muassa järjestää lastenhoitoa, jos koulut ja päiväkodit suljetaan. Lisäksi, äidin tai isän työskennellessä sairastuneiden kanssa on hyvin todennäköistä, että lapset täytyy eristää taudin leviämisen estämiseksi. Isovanhempien hoitoapua tulisi riskien vuoksi välttää, mikä osaltaan saattaa hankaloittaa hoitajien lastenhoitoa. 
Yksinhuoltajana olevilla hoitajilla ei välttämättä ole taloudellista mahodllisuutta palkata lastenhoitajia. 

Haluaisitko auttaa?

Maaliskuussa 2020 tuli voimaan uusi rahankeräyslaki. Tämä uusi laki mahdollistaa pienkeräykset. Kolmen hengen ryhmä (Suomen kansalaisia) voi järjestää rahankeräyksen kahdesti vuodessa, kerätty summa saa olla enintään 10,000 euroa kerralla.

Tämä luo paljon uusia mahdollisuuksia yksilöille kääriä hihat ja vaikuttaa, We Encourage on siinä apuna. Meidän rahankeräystyökalun avulla teemme pienkeräysten järjestämisen helpoksi.

Lue lisää uudesta rahankeräyslaista.
Lue lisää pienkeräyksen järjestämisestä.

 

Small-scale fundraising idea to support single parent nurses

 

We are just in the beginning of this pandemic and already we are able to see the serious concequences it caused by coronavirus. Single parents nurses are especially vulnerable if/when the schools and daycares are shut down, who will take care of their kids? It is also very likely that when mothers or fathers are working with patients their kids need to be in quarantine to avoid spreading the disease. Grandparents should not be used as they are in risk groups, and this might make it difficult for arranging the child care.
Many of the single parent nurses might not have financial possibilites to hire nannies to help.  

Would you like to help?

In March 2020, the new fundraising act came into force. The new act allows small-scale fundraising, meaning that group of minimum of 3 persons (Finnish citizens) are able to arrange a money collecting twice per year, each collection can be worth of EUR10,000 max.

This brings a lot of new opportunities for individuals willing to roll up their sleeves and make an impact. We Encourage is here to help those looking for ways to help. With our fundraising platform we make it easy for small-scale fundraisers to create a cause and kick start their fundraising.

Learn more about the new fundraising act.

Write a comment